برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning) که به اختصار ERP نامیده می شود،طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلفی را شامل می شود که هدف آن، گردآوری تمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان در یک سیستم واحد و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد. در واقع ERP، سامانه‌ یکپارچه ای است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی می باشد. در ERP قرار است تمام داده ها و فرآیندهای سازمان در یک سیستم واحد جمع شود، برای نیل به این هدف، ERP از اجزای سخت افزاری و نرم افزاری متعددی برای دستیابی به این مجموعه عظیم اطلاعات استفاده می کند.

برنامه‌ریزی منابع سازمانی
برنامه‌ریزی منابع سازمانی
  • • اتوماسیون اداری
  • • اتوماسیون مالی و درآمدها
  • اتوماسیون شهرسازی و نوسازی
  • اتوماسیون عمران شهری
  • اتوماسیون پایانه‌های مسافر بری، حمل ونقل و تاکسی رانی
  • اتوماسیون خدمات شهری
  • اتوماسیون امور فرهنگی
  • اتوماسیون محیط زیست
  • اتوماسیون پسماندهای شهری و فاضلاب